EUGEN

A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona

Urban Gabor


Krediti za početnike bez hipoteke i START UP krediti

I u ovoj godini, bilo je predavanje o najnovijem kreditiranju i uslovima za početnike, koje su počeli sa svom preduzetništvom od 1.juna 2009-te godine i kasnije.

Predavanje Oliver Ognjenovića, pomoćnika direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je uistinu bio je jedan izazov svim prisutnima, da ga i lično pitaju ovih novina o mogućnostima.

img_1309.jpg

Posle završetka seminara, gospodin Oliver Ognjenović dao je sledeću izjavu:

Ovo je četvrti konkurs za kredite za početnike bez hipoteke i start up kredite za preduzetnike i pravna lica, koje sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Fond za razvoj i Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

 U ovoj godini je za ove kredite ukupno izdvojeno 2,2 milijarde dinara, od čega milijardu dinara iz budžeta Srbije i 1,2 milijardi dinara po osnovu naplate rata iz prethodnih godina. Rok za podnošenje zahteva je 30.april 2010.godine.

img_1309.jpg

Šta su uslovi  ovog konkursa?

Pravo na konkurisanje za ove kredite imaju preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 1.juna 2009.godine i kasnije.

 Podnosilac zahteva za kredit može biti samo fizičko ili pravno lice koji nikad ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik.

 Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Naravno, lica koja su u tenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici kredita za početnike.

img_1309.jpg

Šta su prednosti ovog programa?

Što se tiče preduzetnike, prednost u dobijanju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su poršla obuku po programama: Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Nacionalne službe zapošljavanja, BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna agencija za regionalni razvoj, a prednost u dobijanju kredita za pravna lica imaju osnivači pravnih lica do 40 godina starosti.

Kao i dosad bilo, i u ovom slučaju ima vezanost za to šta se ne sme koristiti, šta ne mogu korisnici ovog kredita da ulaže..

Jeste, to je tačno. I u ovoj godini ovog kredita se ne mogu koristiti za:

 -Programe primarne poljoprivredne proizvodnje

-Kreditiranje infrastrukture

-Kupovinu polovne opreme

-Kreditiranje trgovine

-Kreditiranje kupovine putničkih vozila

-Kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija

-i za pozajmice drugim licima


Kako izgleda kredit za preduzetnike? Šta su uslovi?

Najniži iznos kredita je 500 hiljada dinara, a najviši 1,3 miliona. Kamatna stopa iznosi 2,5 na godišnjen nivou. Rok otplate kredita je od 3 do 5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci. Kredit se vraća u dinarima na svaka tri meseca.Rata je vezana za evro po srednjem kursu NBS na dan dospeća.


Instrumenti obezbeđenja kredita:

Ručna zaloga na novoj opremi (pojedinačna vrednost opreme ne može biti manja od 250.000,00 dinara) ili

Dva kreditno sposobna žiranta za krediti od 500.00,00 dinara ili

Jemstvo pravnog lica ili

Hipoteka prvog reda na nepokretnosti ili zemljištu u privatnom vlasništvu

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi odgovarajući broj blanko sopstvenih menica

Šta sve treba preduzetnici da nabave , za dobivanje ovog povoljnog kredita bez hipoteke?

Potrebne dokumentacije su:

 -Zahtev-popunjen obrazac

-Poslovni plan-popunjen obrazac

-Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre

-Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB)

-Za građevinske objekte i instalacije-predmet i predračun radova sa ponudama izvođača radova

-Ponuda ili profaktura isporučioca opreme

- Fotokopija lične karte preduzetnika

Treba i jedna izjava, da podnosilac zahteva za kredit nikada ranije nije bio vlasnik privrednog drušstva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obaveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti, kao i da nije zaposlen na neodređeno vreme u javnim preduzećima ili državnim institucijama.

Kao i potvrda MUP-a da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

img_1309.jpg

..a za pravna lica?

Uslovi za dobijanje kredita za njih su:


-Najniži iznos kredita je 500 hiljada dinara, a najviši 2,5 miliona dinara

-Kamatna stopa iznosi 2,5 % na godišnjem nivou

-Rok otplate kredita je od 3 do 5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci

-Tromesečna otplata kredita


Instrumenti obezbeđenja kredita su :


-Hipoteka prvog reda

-Jemstvo pravnog lica ili

-Ručna zaloga na opremi do visine kredita od 1,3 miliona dinara

-Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi odgovarajući broj blanko sopstvenih menica

-Potrebna dokumentacija

-Zahtev-popunjen obrazac

-Poslovni plan-popunjen obrazac

-Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre

-Rešenje o utvirđivanju poreskog identifikacionog broja(PIB)

-Statut ili akt o osnivanju

-Za građevinske objekte i instalacije-predmet i predračun radova sa ponudama izvođača radova

Ponuda ili profaktura isporučioca opreme

-Odluka nadležnog organa o usvajanju poslovnog plana

-Izjava da podnosilac zahteva za kredit nikada ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obaveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti, kao i da nije zaposlen na neodređeno vreme u javnim preduzećima ili državnim institucijama.

-Potvrda MUP-a da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

 Dakle skoro isto, što i tražimo i od preduzetničke sfere.

Podnošenje zahteva treba uputiti ovlašćenim predstavnicima agencije za regionalni razvoj u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj ili Fondu za razvoj Republike Srbije

 img_1309.jpg

Adresa:

Nacionalna Agencija za Regionalni Razvoj, Trg Nikole Pašića 5/6, BEOGRAD

Telefoni: 011/2060-810, 2060-820, 2060-829, 2060-831

Kako ide procedura odobravanja kredita?

Zahtevi se podnose ovlašćenim predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj i nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj ili direktno Fondu za razvoj.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj dostavlja Fondu za razvoj objedinjene zahteve.

Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru odgovarajuće odluke.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Sa time, ja bi želeo sve najbolje, i što više interesenata za ovaj projekat, jer svima želimo da pomognemo, a znamo, da i na tim područjima neophodno je omogućavanje i ojačavanje privatne sfere jer to je ujedno i jedan izazov a najpre olakšica onima, kojima dosad nije bilo u rukama dat mogućnost . Mi vrlo rado pomognemo preduzetnicima i pored ovog povoljnog kreditiranja u svim njihovim pitanjima prema nama upućenim.-rekao gosp.Ognjenović.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 80
Heti: 101
Havi: 991
Össz.: 484 523

Látogatottság növelés
Oldal: Krediti za početnike, start up krediti bez hipoteke
EUGEN - © 2008 - 2024 - eugen.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »