EUGEN

A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona

Moj grad/Az én városom

Urbán Gábor:


Majális, Birkanyiró verseny, Nyári Ifjúsági Játékok hamarosan...


Širková Anikó polgármester asszony és Rácz Szabó László KKT elnökök legutóbbi, kora reggeli sajtótájékoztatójában, a több más napirendi pontok mellett, három szabadtéri programmal kapcsolatos tájékoztatást adtak ki.

A Nemzetközivé avanzsálódott Felsőhegyi Birkanyiró Verseny, az oromparti legelőkön tartandó parasztfesztivál, az idei évben, kivételesen május 9-én lesz megtartva. Ez a rendezvény azért lesz ilyen korai időpontban megszervezve, mert

fedi egymást a hódmezővásárhelyi hasonló karakterű rendezvénnyel, a versenyzők ott szeretnének lenni azon is. Ezeknek a kéréseknek tudatában döntöttek a fesztivál szervezői.

- A polgárokat értesiteném arról, hogy április 19-e és május 19-e között a városok és községek állandó konferenciája közvélemény kutatást szervez a zentai polgárok, civil szervezetek és közigazgatási dolgozók között. Értesitettek erről, megkértek, hogy a közvéleményt értesitsem le, hogy a kérdezőbiztosokat fogadják szivesen és működjönek velük együtt. A kérdések vonatkozni fognak az egyenjogúságra, környezetvédelemre, nemzetközi együttműködésekre. Ha (Stalna Konferencia Gradova i Opstina_SKGO)-s igazolvánnyal jelentkezik náluk a kérdezőbiztos, akkor arról tudjanak a polgárok, hogy kik ők, hogy nem valami szélhámosokról van szó, hanem egy nagyon komoly szervezetnek a kérdező biztosairól, akik a közvéleménykutatást végzik. -Közölte a médiával a polgármester asszony.

Rácz Szabó pedig a következőket javasolta a biztonság szemszögéből nézve: - A lakosok minden esetben kérjenek a kérdező biztosoktól igazolványt. Kötelességük legitimálni magukat és minden olyan kérdésben, ami eltér attól, amit polgármester asszony megemlitett, abban válaszokat ne adjanak. Tehát bankszámlákat,neveket, ki hol lakik, nem szabad elmondani! Lassan itt az ideje ,hogy Zenta lakossága és egyáltalán a polgárság megtanulja azt, hogy mit is jelent egy törvény, amely törvény védi a személyes jogok alapján a személyes adatokat is. Személyes adatainkat nem adjuk ki senkinek ! Különböző jelszavakat és egyebeket mindenképpen tartsunk meg magunknak. Elnézést kérek,hogy erre ekkora hangsúlyt fektettem, de az utóbbi időben rengeteg a szélhámos, s amikor ilyen vagy hasonló akciók vannak, ezeket az akciókat szivesen meglovagolják. A Kérdező biztosok, akik terepezni fognak, megfelelő legitimációval,megbizatással  rendelkeznek. Ezeket a papirokat tessék tőlük elkérni, onnantól kezdve szabadon válaszolhatnak. Ezek az emberek tudják a törvényt, a szerint fognak eljárni. Azért is mondom mindezt, hogy ha bekopog valahová ilyen személy, akkor ne a félelem legyen az első,amellyel viszonyulnak a kérdező biztoshoz, hanem először kérjenek tőlük megbizatást,megnézik a dokumentációt és utána nyugodtan adhatnak válaszokat. Ha bármilyen kérdésük, kétségük van a polgároknak ezzel kapcsolatban, bár mikor felhivhatják az önkormányzatunkat és készségesen fogunk rájuk válaszolni.

Nyári Ifjúsági Játékokról olyan hireket kezdtek el terjeszteni az utóbbi időben,-mind e mellett komoly pletykák szintjén, hogy nem is lesznek, hogy az új zentai önkormányzat ezt nem is akarja, hogy minden egyes szavukra, kijelentésekre rácáfolt az, hogy itt volt helyben Forró Lajos, a Játékok jelenlegi fő szervezője. Leültünk, megbeszéltük a dolgokat. Forró Lajos szavaival élve, azt mondta, köszöni szépen, ennyi sok segitséget, ötletet még soha senki nem adott neki. Gondolom, nem árulok el nagy titkot, ezt ő is alátámasztaná, hogy soha nem tapasztalta azt a jóindulatot, hogy jóindulatúan áll a zentai önkormányzat ehhez a rendezvényhez. Elmondtuk nekik, mik az elvárásaink, amivel teljes egészében egyezett. Azt mondtuk , hogy minnél kevesebbszer zavarjuk a város lakosainak a mindennapját, tudjuk, hogy 100%-san nem lehet megmenteni őket a zajártalomtól, minthogy nem tudjuk úgy bezárni a Népkertet, hogy onnan semmilyen hang ki ne jöjjön de igéretet adtak arra, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minnél kevesebb gondot okozzanak a városnak. Beszéltünk arról is, hogy a drogfogyasztás, italfogyasztás és egyébb káros dolgok ne kerüljenek túlsúlyba, ne az legyen a rendezvény célja, hogy jönnek a gyerekek és lerészegednek, és inkább olyan tartalmakat próbáljanak belevinni a rendezvénysorozat témaköreibe, amely témakörök nem csak a koncertekről, a pénzről, bulizásról szólnak, hanem komolyabb dolgokról is, akár fiataloknak, akár kiskorúaknak, óvodásoknak is, valamiféle lehetőséget adjonak nekik, hogy ők is ugyanolyan jól érezzék magukat ezeken a napokon. Minden egyes gondolatunkkal, gondolatunkkal egyeztek.Meglátjuk hogyan fog sikerülni a konkrét esetben.

A város is hozzájárul anyagilag ehhez. Alanyi jogon 1 millió dinár le van osztva a községi költségvetésből erre a rendezvényre. Ez mellett szolgáltatást és embereket is fogunk nekik adni, az engedélyek kiadásában is számithatnak ránk. Forró Lajos elmondta azt, hogy a múlt évi rendezvény 10 millió magyar Forintos veszteséggel zárult. Mi ezt az információt kaptuk és nem kommentáljuk.

Voltak viták a birkanyiró versennyel kapcsolatban arra vonatkozóan, ki szervezze meg. Úgy döntöttünk, hogy a zentai Turisztikai Iroda fog lenni ennek a fő szervezője, ami szerintem természetes dolog, amikor tudjuk, hogy Zenta város állandó rendezvényei közé szeretnénk avanzsálni a birkanyiró versenyt. A szervező Ősz Szabó Imre lesz, ill.a Gazdakör a másik fő szervező. A Gazdakör sérelmezte, hogy minek kell több szervezőnek lenni. Ez a birkanyiró versenyen kivül pörköltfőző verseny is lesz, ezért van szükség több szervezőre. Egymás között felosztották a munkát. A Gazdakör kérelmére került május 9-re a rendezvény .

Itt van május elseje, az Önkormányzat erre a napra szervez a Népkertben egy majálist. A szakszervezetek is részt fognak venni ennek a szervezésében. A turistairoda és az önkormányzat megfelelő szervei fogják ezt mind tető alá hozni. Elvárunk mindenkit, jöjjönek tömegesen a zentaiak, nem kell nagy pártpropagandától tartani, nem fogják senkinek sem az „eszét sózni". Az embereknek szükségük van a szórakozásra, kikapcsolódásra. Ezt is szeretnénk, hogy jól szórakozzanak a szabadban, a friss levegőn, jusson eszébe az a világ, amikor egy kicsit jobban élt és ne rontsa el ezt senki semmivel.

Újságirói kérdésre, vajon miért nem angazsálja és támogatja jobban a helyi önkormányzat azokat a zentaiakat, akik amúgy is elesnek támogatástól, de szivesen megszerveznék szintúgy segitséggel , támogatással a Nyári Ifjúsági Játékokat, mint amit Forró Lajosnak, aki kanizsai származású de évek óta Szegeden élő egyénnek, aki, ha már fő szervezőként villogtatja magát, neki első sorban tudnia kellene, felkészülhetne abból, mivel jár mindez, - Zenta Önkormányzata ha már lokálpatriotizmusról beszélünk, miért nyújt idegennek segitséget, a következő választ kaptuk Rácz Szabó úrtól :

- A kérdés helyénvaló. Vitamentesen mi is igy gondolkodunk, hogy amit csak lehet Zentán tartani. Nem mi, hanem az előttünk lévő „garnitúra" aláirt egy szerződést-ez az igazság, ami szerződést tiz évre szól. A szerződést nem Forró Lajossal irták alá,-ez tény, hanem Zsoldos Ferenccel. Zsoldos Ferenc szervezete viszont „eladta" a rendezvény jogát, az egész civil szervezettel „szőröstől-bőröstől" együtt, úgy ahogy van, és ennek a civil szervezetnek lett most az elnöke és vezetője Forró Lajos. Ezek rajtunk kivülálló dolgok, nem szólhatunk bele egy szervezet működésébe, kit válasszon meg, mi hogy legyen. Ez a tiz éves szerződés erről szól.Mi mint önkormányzat azt sem tehetjük meg, hogy fogjuk magunkat és azt a vállalt kötelezettséget, amit az előttünk lévő önkormányzat aláirt,azt most mi nem vesszük figyelembe, mert van egy jogi kötelezettsége azoknak, akik utánuk jönnek. Ez ugyanolyan, mint a családban, hogy ha valaki megörökli a szüleinek a vagyonát, nemcsak a vagyont örökli meg, hanem a kötelezettségeit is, az adósságát például.

További kérdésre ezzel kapcsolatban, minthogy Forró Lajos szavainak adva, miszerint 10 millió Forint adósságuk van a Játékoknak a tavalyi évből, viszont erről papirt senki sem látott, nem lehetne bizalmatlansági alapon figyelmen kivül hagyni a szerződést_?

- A szerződést akkor lehet fölbontani, ha az meg van sértve. Ha ő olyat tesz, ami a szerződés betűjét sérti, akkor fölbontjuk azt. Az, hogy kiadtam egy információt a sajtó számára, hogy tudják az emberek mit mondanak, azok, akik csinálták. Hogy ez igaz, vagy sem, mi ebbe nem megyünk bele, nem a mi dolgunk. Maga az a szó, hogy elhisszük, az igy nem állja meg a helyét, csupán egy sima információ a közvélemény felé. Gondolkodjonak el ők is, hogy ezt igaznak vagy hamisnak hiszik. Egyébként az egymillió dináros költségvetést is az előző önkormányzat ill. képviselő testület hagyta jóvá. Mi ezeknek megfelelünk, és nem mondjuk, hogy itt van egy új vezetés és mindent elpuszitunk, hanem azt mondjuk, hogy vállaljuk azért is a felelősséget, amit nem mi követtünk el, mert ezzel jár a felelősség vállalás, ami mindenki számára érthető.

Sajnos megtörtént a tavalyi évben, a Játékok fő szervezői részéről, akinek neve szintúgy Forró Lajoséval egyezik, hogy megtagadta több média részvételét, bejutását-ha úgy tetszik a Játékok szinhelyére időbeli jelentkezési késedelem miatt. Megkérve az önkormányzatot, hogy járjon el a fő szervezőnél arra vonatkozóan, hogy ilyen az idei évben ne történjen meg ehhez hasonló dolog, pozitiv igéret van rá.

- Beszéltünk erre vonatkozóan is meg a biztonság de ugyanakkor az ötletek kérdésében is. Egyik ilyen dolog az volt, hogy kértük őket arra, amit csak lehet, zentaiakkal oldjanak meg. Itt lokálpatriotizmusban gondolkodunk. Ha már van ilyen rendezvény, akkor úgy kell szervezni, hogy abból Zentának minnél több haszna legyen, mert itt a város „nyel" is, mert arról is szó van, hogy a város zörög, zajog..az emberek nem tudnak aludni, stb..stb.. Legyünk azzal is tisztába, hogy nem éppen józan gyerekek járják ilyenkor Zenta utcáit, a biztonsági rendszert fel kell épitenünk, ezekkel van költségünk akkor is,ha nem akarjuk, viszont azt sem lehet mondani,hogy ne legyen ilyen rendezvény, mert Zentát, mint turisztikai központot fel kell épiteni, mert igaz, három napig nem alszanak ugyan az emberek,de előbb utóbb ebből az fog következni,hogy munkahelyek fognak születni, Zentát megismerik, a városban az embereknek ki tudják adni a lakásokat, szobákat,ebben a három napban megnől a boltoknak a forgalma. Valamit valamiért kell tenni. Abból nincs semmi haszon és pénz, ha ülök az ülepemen és nem csinálok semmit. Gondolkodni tervezni és dolgozni kell! A Zentai Ifjúsági Játékok pedig azért hirnevet hoz számunkra, akár hogy is nézzük. A fiatalok előbb-utóbb felnőnek, és ha tizenhat évesen ide eljött, emlékezni fog rá, milyen jól érezte magát Zetán. Máskor is elfog ide jönni. Nekünk az a feladatunk,hogy Zentát minnél szélesebb körben megismertessük, a lakosságtól pedig egy kis türelmet kérünk ennek fejében, hogy ez van. Nem tudunk mindent megoldani, hogy minden teljesen tökéletes legyen..Nincs is semmi, ami teljesen tökéletes ebben a világban !


-----------------------------


Érdekességként emlitendő meg a következő eset... A zentai Önkormányzat egykori vezetői még 1996-7-ben elfogadtak és aláirattak egy szerződést Zenta város egyik elismert, eminens fényképészével, aki akkor magánvállalkozást vezetett. A Szerződésben foglaltakban az állt,hogy a Zomborban, mint egykori megyekerületben lévő Franz Eisenhut: Zentai csata cimű festményét fotómozaikokban a zentai városháza üléstermébe, kicsinyitett formában lett volna áthozva, amire, mint mindenre, büszkélkedhettünk volna. A szerződésben foglaltak szerint elég szép anyagival járt volna ez a munka, aminek költségét csak egy töredék részben honorálta meg az akkori Önkormányzat. A fordulatokban gazdag új városvezetés viszont mindjárt akkor figyelmen kivül hagyta ezt a szerződést, a mai nap sem tudnak róla, noha az még érvényben van, melynek kifizetetlen része azóta csak ketyeg és szaporodik a már nem létező magánválallkozás és tulajdonosai felé, ami szerződés megsértése miatt, a valamikori jól menő magánvállalkozás csődbe jutott.

Nem értem az összefüggést, hogy ha már a Nyári Ifjúsági Játékok tavalyi évben kötött szerződését ekkora figyelem kiséri, noha szerkezetileg nem a jelenlegi  fő szervezővel van köttetve az, mégis végrehajtják és támogatják anyagilag-ha úgy tetszik alanyi jogon, akkor a valamikori U-FOTÓval köttetett szerződés miért nincs érvényben, azt e szerint nem örökölte meg senki_? Érdekességként emlitendő még,hogy a szerződést ill. a benne foglaltakat, miszerint Eisenhut Zentai Csata festménye fotómozaikokban történő Zentára hozatalát a zentai Turisztikai iroda nemrég irásban „megpengette" a valamikori tulajdonos fiának intézve levelét,-minthogy munkát ők sem tudtak biztositani neki, hogy igényt tart rá az épülő kilátó részére. Ingyen_?


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 80
Heti: 162
Havi: 1 052
Össz.: 484 584

Látogatottság növelés
Oldal: Majális, Birkanyiró verseny, Nyári Ifjúsági Játékok hamarosan...
EUGEN - © 2008 - 2024 - eugen.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »