EUGEN

A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona

Urbán Gábor

 

Zenta polgármesterének lenni szolgálat


A politikus és magánember


Exkluziv beszélgetés Širková Anikóval, Zenta város polgármester-asszonyával a nemzetközi Nőnap alkalmából


Készséges és végtelenül kedves. No és világos beszédű, mérsékelt hangú személyiség, legfőképpen szerény, mint a nagy, ámbár ritka politikusok általában.

Őszintén beszél magánéletről, karrierpolitikáról és aktuális témákról. Kedvesen fogadott és érdeklődött lapunk helyzetéről. Mestersége cimmere: politikus, Zenta község polgármestere, és izig-vérig demokrata.

A város első embereként is egyik legfőbb céljának tekinti a „közös hang" megtalálását, különös tekintettel a mai vajdasági magyar közéletet jellemző széthúzásra, a kölcsönös egymásra mutogatásra.


Európai szemlélet, lendületes városvezetés. Egy, és eddig első rátermett, diplomás, agilis nő Zenta város életében...Mindezekkel a pozitivumokkal inditva, mondana pár bevezetőt arra vonatkozóan, hogyan került Širková Anikó a politika vérkeringésébe?

rotation_of_img_0075.jpg

A politika mindig érdekelt, egyszerű állampolgárként is. A politikai történéseket követtem, minden szavazáson részt vettem, ugyanis elvem az, hogy  amennyiben azzal az egy szavazattal meg tudom segiteni a haladó erőket, akkor azon az egy szavazatommal kihathatok a politikai történésekre. Ezt a lehetőséget mindig minden alkalomkor kihasználtam, tehát, úgymond már gyerekkorom óta, még az átkos szocializmusban is követtem a politikát. Konkrétan a helyi politikába 2005-ben kerültem be, mint a Képviselő Testület titkára. Tudni kell azt, hogy a titkári funkció-pozició kizárólag szakmai s nem politikai, a képviselő testület üléseinek illetve az anyagok előkészitése szigorúan jogászi munka de, minthogy ezt is nagyon átitatja a politika, azzal, hogy döntéseket hoz. 2005-től errefelé a döntések előkészitésének folyamán  kialakultak véleményeim egyes döntésekkel kapcsolatban és úgy éreztem, hogy nem elég csak szakmailag foglalkoznom bizonyos kérdésekkel, hanem jó lenne ha döntéshozatali pozicióba is kerülnék. Ekkor történt, 2007. januárjában , hogy beléptem a Demokrata Pártba. Mint jogász, a választási folyamatot a párton belül, már ünállóan koordináltam, rengeteget dolgoztunk a 2007-es parlamenti választásokon, ...azóta fogalmam sincs hány választást értünk meg pedig csak 2010-et irunk. A szakmai részét a választásoknak helyi szinten, a pártunkon belül szintén én vezettem, rengeteget dolgoztam és utána a pártvezetés ezt a munkát, ezt a lelkességet úgymond azzal „jutalmazta", hogy bekerültem a Községi Bizottságba, utána pedig alpolgármesterként 2008-tól folytattam a pályafutásomat, most pedig február 17-től polgármesterként tevékenykedem.

 Mutassuk be röviden a zentai önkormányzat munkáját Sirkova Anikó szemével. Milyen jogkörei vannak, milyen szerepet játszik, közvetlen munkatársairól mondjon néhány szót.

Az önkormányzatok szerepe egyre kifejezettebb lesz, az új önkormányzati törvény már jóval nagyobb hatáskört biztositott ennek, mint az előző, és hiszem azt, hogy ez a folyamat tovább folytatódik az illetékesség bővülése tekintetében, ugyanis az Európai Únióban, mint tudjuk a hatalom egyre inkább decentralizálódik, ezt a folyamatot kell, hogy kövesse Szerbia is. Az első lépések megtörténtek az utolsó törvény meghozatalával de várható ennek bővitése. Amit fontosnak tartok kiemelni, hogy a jövedelmeknek a megfizettetése egyre inkább átkerül helyi szintre, a fogyasztási, közvetett jövedékadó (azaz az akciza) mindig , igy most is állami hatáskörben marad (más országokban is), pl. a vagyonadó megfizettetése egy nagy újdonság , komoly pénzeket lehet itt megfizettetni, természetesen ehhez át kell szervezni az illetékes községi szolgálatot, hogy igazán hatékony legyen ez a megfizettetés. Azonkivül nagyon-nagy előrelépést fog jelenteni, hogy a községek vagyonáról szóló törvény meg lesz hozva, mint tudjuk, a közviták le lettek folytatva, bizonyos magasabb politikai problémák miatt nincs ez a törvény meghozva, de kihangsúlyozom, az Európai Únióba nem léphetünk be e törvény nélkül. Ha ez a törvény hatályba lép, akkor a községek még inkább „megvagyonosodnak" úgymond, és egész más alapokról tudjuk kezdeni a városok életének megszervezését. Közvetlen munkatársaimat már rég óta ismerem, úgy politikusokként mint magánemberekként egyaránt . Sokat várok el tőlük, egyelőre ez az elmúlt 12 munkanap alatt (ma van a 13.munkanapom!) tényleg csak a legjobbakat mondhatom, a csapatmunkát elfogadták , minden nap együtt isszuk meg a reggeli kávét, ahol nem a kávé megivása a cél, hanem hogy lebeszéljük, hogy előző nap ki mit csinált és mi az, amit a mai nap folyamán kell megcsinálni, tehát felosszuk a munkát , temészetesen nekem mint polgármesternek, csapatkapitánynak össze kell fognom a szálakat  de megbeszélés kérdése a munkák felosztása, kinek mihez van affinitása, szakmailag mi az amihez jobban ért. A tárcák felosztásával is azt látom, hogy összhang van közöttük, ha ez igy is marad, akár magasabb szintre is tudjuk majd emelni mindezt.

Ismeretesek előttünk az elmúlt hét eseményei...mennyire volt ez lelkiismereti szavazás-választás, vagy az elmúlt VMSZ-es koalició hibája mennyire játszott szerepet az Ön megválasztásában? Lehetne hallani hátterekről e téren?

Nincs semmiféle különösebb háttér. Azt hiszem, Zenta polgárai érzékelhették az utóbbi másfél évben, hogy a VMSZ-szel kötött koaliciónk nemigazán működött , toporogtunk egy helyben, nem volt együttműködés, viszont a Demokrata Párt végig nyitott volt az együttműködésre. A VMSZ-nél belső problémák is vannak, de igazából nem is volt meg a készség az együttműködésre. Maga a polgármester sem volt csapatjátékos, nem kapcsolta be a munkatársait a problémák megoldásába. A köztársasági meg a szabadkai események is hathattak oda-véleményem szerint-hogy a VMSZ a januári ünnepek után teljesen befagyaszotta a felénk való viszonyt. Február elsején másfelé kezdett tájékozódni, konkrétan a Szociál-demokrata Ligát kereste meg, hogy új hatalmi koaliciót alakitson ki Zentán. Mikor ez tudomásunkra jutott, nem engedhettük meg, hogy harmadszor is a Demokrata Párt ellenzékbe kerüljön Zentán, különösen most, amikor a második legerősebb párt helyi szinten. 2001-ben még kicsi volt a részvétele a DP-nek a város irányitásában, 2007-ben szintén nem túl lejentős 3 képviselővel jeleskedtünk, de most, amikor a 29 képviselőből 9 demokrata párti, egyszerűen megengedhetetlen volt, hogy kiszoruljon Zenta vezetéséből, különös tekintettel arra, hogy úgy a tartományi mint köztársasági szinten a DP a fő erő, és oroszlánrészt vállal a felelősségből,még Zentán is, tehát a város polgárainak nem lett volna jó, hogy ha DP harmadszor is ellenzékbe kerül. Ezt megakadályozva kerültek sorra a február 17-i események, amint valószinűleg tudják, semmit sem csináltunk titokban, hanem betartva az ügyrendet, 5 nappal előtte kiment a képviselő testületi anyag, világos volt a VMSZ-nek is, hogy mi várható. Maximálisan, sportszerűen, becsületesen az előirásokat betartva történt meg az előző vezetés leváltása és az újnak a megválasztása.

 img_1309.jpg

Mennyire volt könnyű vagy nehéz megélni kinevezését? Ön szerint miben rejlik a siker kulcsa a politikai előmenetel terén?

A megválasztásomat valóban igy, éltem meg, szó szerint, ahogy kérdésében feltette, amikor a pártelnökünk kijelentette, hogy én leszek a polgármester, úgy éreztem, mintha két ötven kilós zsákot kaptam volna  a hátamra. Szinte meggörnyedtem. Mennyire hihető ez igy a kivülállónak, az olvasónak, nem tudom, minden esetre, a polgármesteri munkának most csak a terhét és felelősségét érzem. Az eddigi 12 napba a „két ötven kilós zsákhoz" kaptam még két ötven kilót... Lesznek természetesen szebb oldalai is nagyon hamarosan.. de a felelősségét már most érzem és tudom, mert visszamondják, hogy nagyon sokat vár el tőlem Zenta, ugyanúgy a pártom is, de első sorban a polgárok.

Kapott-e visszajelzést a polgároktól?

Egyelőre a polgárok a reményeiket fejezik ki, teljesen pozitivan állnak az új városvezetéshez és személyemhez. Nagyon remélik, hogy könnyebb lesz, természetesen annyira reálisak a zentaiak, hogy nem várhatják el, hogy varázspálcával pár hét alatt megoldjunk mindent. Maximálisan biztatnak, de nagyon nagy a várakozás az új hatalmi koalició irányába természetesen és főleg a polgármester irányába mert tudják a polgárok azt, hogy van Képviselő Testület meg Községi Tanács de a polgármester az, akinek személye valahogy szimbolizálja a város vezetést. Azt szoktam mondani, hogy ha tócsa van a Maris néni előtt azért is a polgármester a hibás de ha túl meleg van vagy esik az eső, akkor is a polgármester a hibás...szimbolikusan kifejezve. Különösen nagyon oda kell figyelni ezekre a kényes dolgokra.

Širková Anikó magánemberként hogyan éli meg a sikert..hogyan drukkol végig egy hasonló volumenű választást, mondjuk családi körben? Ez is kb. Ugyanúgy zajlik mint egy focimérkőzés, annak minden egyes előzetes nekikészülésével, ropi, sör, meg ilyesmi...noha nem beszélünk most államelnök választásról, csak lokális szinten, helyi politikusi, polgármesteri választásról..Vannak ennek is hátterei?..hogyan alakul ki mindez a folyamat a jelölt személyétől a megválasztásáig?

Konkrétan a polgármesteri választást úgy éltem meg, hogy itt ültem a képviselő testületben, itt nem szurkolás volt, viszont a családtagjaim otthon és ahol éppen voltak, várták az sms-t, hogy minden rendben lezajlott-e vagy sem.

img_1309.jpg

Lehetséges lett volna az a verzió, hogy nem kapja meg a szavazatok többségét?

Nem, mivelhogy a pártok, ha egy ilyen dologba belefognak, bizalmatlanságot szavaznak, akkor itt már minden előre le van egyeztetve, ami képviselő testületi anyag lement, hogy tizenöten kérik a polgármester leváltását, ezek az emberek aláirták, igy még véletlenül sem történhet meg, hogy valamelyikük visszalépjen, vagy ehhez hasonló.

Širková Anikó, mint magánember (hobbi,család, főzés, stb..) Egyáltalán egy politikus, közjogi méltóság mennyire élhet magánéletet, most hogy ilyen rangos funkcióra megválasztották? Miből áll,hogyan alakul egy napja?

Az elmúlt két hetem nagyon sűrű volt, magánéletem nemigazán volt, remélem azért az elkövetkező időkben nem igy fog kinézni a napom, minden nap fél öt-öt óráig itt voltam a hivatalban, a hét végeim is be voltak táblázva. A főzést azt úgy oldottam meg, hogy vasárnap megfőzök egész hétre . Két felnőtt nagy gyerekem van, akik velem laknak, nem házasok, kisebb főzéseket ők is megcsinálnak, a takaritást világ életemben utáltam, erre egyáltalán nincs most időm, de a gyerekek segitségével ez is most megoldódik, a vasalás, ablakpucolás.. egyelőre ez most mind el van halasztva tavaszig, a nagytakaritásig.

Milyen szerepet játszanak az Ön életében az állatok? Van -e házi kedvence?

Az állatokat nagyon szeretem, de mivel immáron hatodik élve a negyedik emeleten lakom, nemigazán van lehetőségünk házi kedvenc tartására. Van egy hörcsögünk, az a neve, hogy Mutyika. Ő nappal alszik éjszaka mozog. Éjszaka hajtja azt a kereket, amit ha nem kenünk meg, akkor csikorog. Gyakran megtörténik, hogy éjszakánként valamelyikünk felkel és megolajozza a kereket, hogy ne csikorogjon, hogy birjunk aludni. Azt nagyon sajnálom, hogy nem tarthatunk állatot. Mig kertes házban laktunk, mindenünk volt: tyúk, liba, kacsa, malac, kutya. Macskáink is, különösen tavasszal tizenvalahány cicának voltam a mamája, s mire szétajándékoztuk az ismerősöknek, eltelt egy bizonyos idő.

img_1309.jpg

Tolerancia, multikulturalizmus, másság, testi fogyatékosság, családon belüli erőszak, nők kiszolgáltatott helyzete, betegségek mint pl. mellrák, méhnyakrák, egyenjogúság, stb.....mind-mind fontos aspektusai a társadalomnak, melyben valahogy mindig kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a nők. Mondana erről pár mondatot. Hogyan nyilatkozna azokról a nőkről, akik lelki megpróbáltatásokon vannak túl, esetleg vannak benne?

Mindaz, amit itt felsorolt, Zenta vezetősége foglalkozik ezekkel a témákkal , talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy az előző vezetésnek a demokrata részlege  Zsiros-Jankelics Anikó vezetésével, sokat foglalkozott ezekkel a problémákkal és továbbra is aktivan foglalkozik. A város ritka azon önkormányzatoknak, ahol már négy éve működik a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottsága, melynek emberei foglalkoznak főleg a női kérdésekkel. Egy taguk részt vett egy komoly szemináriumon, az SOS telefonokkal való munka kapcsán. Tudni kell azt is, hogy a Szociális Védelmi Központ vezetése élén, másfél éve szintén új igazgatónő van, egy fiatal, nagyon agilis hölgy személyében, akinek kezdeményezésére községgel együttműködve megalakult az ún.mobilcsapat. Konkrétan, ha történik erőszak a családban, akkor megvan a szociális központ telefonja és ekkor ez a mobil csapat rögtön kimegy a helyszinre. Ebbe a csapatba pszichológusok, a rendőrség képviselői fölváltva ügyelnek és volt is már intervenciójuk több esetben. Szintén a szociális központ és a község most kezdték az együttműködést az új, fogyatékosok munkavállalásáról szóló törvény megvalósitásával kapcsolatban, mely lehetővé ill. kötelezővé teszi, hogy a vállallatok hány ilyen embert kötelesek foglalkoztatni. Ha a gyártási technológia nem teszi ezt lehetővé, akkor a szociális központ fogja majd foglalkoztatni a testi fogyatékosokat, azzal, hogy ezek a vállalatok finanszirozzák a fizetést. Ez a projektum van most készülőben. Biztosan tudom, hogy a Dohánygyár érdekelt benne, hogy fizesse egy pár testi fogyatékos személyi jövedelmét a szociális központon keresztül.

 img_1309.jpg

A nemzetek közötti tolerancia Zentán téma is meg nem is, egyrészt, mert többnemzetiségű a közösségünk másrészt meg nem téma, mert úgy érzem, a zentaiak mindig is maximálisan toleránsak voltak ami a nemzetek közötti viszonyokat illeti, még a kilencvenes években is, tudja minden zentai, hogy komolyabb problémák nem voltak. Persze nem kell megelégednünk, fejlesztenünk , fejlődnünk kell a tolerancia kérdéskörében, a fiatalokat, a gyerekeket ennek a toleranciának a szellemében kell mind többet nevelnünk, különféle akciókat kell csinálnunk. Ez is állandó feladata úgy az önkormányzatnak, mint az iskoláknak, egyáltalán a zentai társadalomnak.

Részt venne-e mint polgármester egy rákellenes ligában, mondjuk egy mellrák-ellenes kampányban, ezzel is megmutatva hogy Zenta város részt vállal a tolerancia és együttérzés meg segitségben az összefogás jegyében. Gondolkodott-e már ilyen kampányon ?

Gondolkodtam, sőt van is ilyen tervem ilyen és ehhez hasonló kampányokat inditani. Tartományi szervekkel felvesszük a kapcsolatot, mivelhogy úgy tudom, van egy mobil mammográf berendezés, ami Vajdaságon át megy városról városra. Megfogjuk szervezni nagyon hamarosan ezt az akciót, hogy a nők tömegesen jöjjönek erre a mobil szűrésre. Ahogy bejön a tavasz, mindjárt meg fogjuk szervezni. A kapcsolatokat már felvettem az illetékesekkel, tudom, kikhez kell fordulni ez ügyben, nagyon szivesen segitenek mindenben és maximális támogatásukról adtak hangot. A rákellenes kampányt fontosnak tartom és külön a női rákbetegségeket , mint a mellrákot, méhnyakrákot... Mint nő, még inkább érzem ennek a kampánynak és helyzetnek a fontosságát.

Voltak -e, vannak-e olyan pillanatok az Ön életében ,amikor úgy érzi, most már kész, vége. Vagy éppen az ellenkezője van, mikor és minek örül a legjobban, akár privát, akár a politikai életben?

Az életemnek a legnehezebb szakasza 1993 szeptembere volt, amikor két éves svédországi tartózkodás után, mint menekültek, nem kaptuk meg a menekült státuszt, mint sok zentai, legalább 40-50 család, ha nem többen, ugyanigy jártak mint mi, mivel ezeken a területeken háború nem volt, igy menedékjogot nem kaptunk. Hazajöttünk 1993 szeptemberében úgy, hogy sem nekem sem férjemnek nem volt munkája, a társadalmi lakásunkat elvette vagy inkább visszavette a munkaadó, akitől kaptuk. A fiam két évet svéd iskolába járt, nehéz volt újra visszakapcsolódni, ez a két év óriási kiesést jelentett számára, munkahelyünk nem volt. Gyakorlatilag mindenünktől meg lettünk fosztva..de talán a lelki trauma az, amit nagyon nehezen dolgoztunk fel mindezek után. Akkor éreztem úgy, hogy vége mindennek. Az infláció, kilátástalanság, Milosevics-rezsim, stb. még inkább közrejátszott ebben-de azt üzenem mindenkinek, hogy soha sincs vég, újra lehet mindig kezdeni. Mint látják számomra sikerült! A fiam azóta lediplomált, tanár lett , lányom is befejezte az iskolát, soha sincs vége semminek, erőt kell meriteni és újrakezdeni! Az egy teljes újrakezdés volt nekem és a családomnak 1993-ban.

rotation_of_img_0075.jpg

Vannak-e álmai?

Álmaim nincsenek. Úgy érzem két lábbal állok a Földön. Terveim vannak! Divat ma a politikában használni, hogy van álmom. Lehet, hogy nem vagyok annyira álmodozó tipus, de ezt nem nevezném álmoknak. Az álmok a megvalósithatóság határán vannak vagy azon túl. Én viszont reális vagyok. Inkább azt mondom, terveim vannak, amikre van lehetőség megvalósitani-ez pedig már nem álom.

Hogyan válik valakiből politikus? Mennyire keresett és populáris „foglalkozás" vagy „szakma" a nők körében a hivatáson túl a mai világban szalonpárti politikusnak lenni?

Sajnos, a nők körében még kevésbé populáris szakma mint a férfiak körében. Zentán nagyon sok okos, rátermett ember van, sajnos, politikával nem hajlandóak foglalkozni, mert a politikának van egy bizonyos mellékzöngéje, valószinűleg, hogy igazoltan, de azt vallom, amit Dr Zoran Đinđić elhunyt miniszter elnök vallott, hogy minden napunkat átitatja a politika.. hogy van-e járdánk, az is politikai kérdés, hogy van-e munkahelyünk.. az is politikai kérdés és szerintem, mindenkinek valahol oda kell tenni ahhoz, hogy ezek a kérdések megoldódjonak, valamennyire mindannyiunknak muszáj politikával foglalkozni. Tudom, hogy hálálatlan feladat de úgy érzem, megérdemlik a polgártársaim és egyáltalán a zentai, vajdasági, szerbiai emberek, hogy feláldozzam az időmet, az erőmet arra, hogy mindannyiunknak egy kicsit jobb legyen.

Širková Anikó jelen pillanatban Zenta város egyik legrátermettebb női politikusa, -aki, valljuk be őszintén, a maga szerény egyszerűségével köveket mozgat meg, legalábbis, ami a kedvességet illeti, de jogász diplomájával, tudásával eddig csak példát mutatott. Polgármesterként, mondjon pár gondolatot, milyen ma a nők helyzete, jelen pillanatban, hol vannak vagy vannak-e tömegével a női politikusok és milyen a politikai szerepvállalásuk?

Érdekességként mondom, hogy a nők a zentai Demokrata pártban tömegesen vannak jelen, és tömegesen tevékenykednek. Fiatal, céltudatos és példaértékű elnökünk, Slobodan Borđoški minden választási kampány után kijelenti, hogy ebben és ebben a kampányban a nők jobban kivették részüket mint a férfiak. Meglátásom szerint még olyanról is szó van, hogy egy két nő a pártunkban olyan személyiségnek örvend, aki úgymond odavonzotta a többi nőt. Itt első sorban Zsiros-Jankelics Anikóra gondolok, aki előttem volt párttag, egyrészt én is , mint példaképre tekintek. Ő is oda hatott, hogy belépjek ebbe a pártba, de Ademi Nataša, Jablonszki Ilonka, Vukanić Mirjana..s hogy ne soroljam tovább a névlistát. Nálunk a női fórumunk aktivan dolgozik. A községi vezetőségben itt van pl. szintén Ademi Nataša  és Édes Katalin, a Magyar Polgári Szövetségből. Lehetnénk többen is..no de az majd a jövő zenéje lesz.

Tudna-e némi jövőképet mondani 2010 ill. a későbbi időkre, akár mint megválasztott polgármester, akár mint a társadalmi-gazdasági folyamatokat figyelemmel kisérő személy ?

Tegnap volt Ó-Pazován a Demokrata Párt főbizottságának az ülése. Ezt pártszinten mondom, de tudjuk, hogy a DP elnöke, Boris Tadić egyben köztársasági elnökünk is, ő elég fekete képet festett, ami a gazdasági folyamatokat és jövőképet illeti 2010-re . Elmondásában ez az év nagyon nehéz lesz, 2011-re de inkább 2012-re lesz várható, hogy  a gazdasági helyzetünk javulni fog. Az országos gazdasági helyzet természetesen kivetitődik Zentára is, viszont Zentán addig be fog indulni valami, letesszük az alapkövet a kendergyár ügyében. Nagyon komoly tárgyalásokat folytatok az eladásával kapcsolatosan. A befektetők maximálisan megbiznak az új vezetőségben. Megválasztásom után, maguk a befektetők kerestek fel és amikor látták, hogy még komolyabban kiállunk e dolog mögött mint az előző választmány, maximális segitségükről biztositottak. Hamarosan ki lesznek adva azok a területek, tehát valami Zentán beindul, ami eddig nem volt.

Hogyan ünnepli meg március 8-át?

rotation_of_img_0075.jpg

Mint, ahogy a tisztelt újságiró látja, munkalégkörben. Reggel indultam dolgozni. Az egyik férfi szomszédom boldog Nőnapot kivánt és sajnálkozott fölötte, hogy hát ma is dolgoznom kell menni? Mondom, hát igen. Annyi könnyités lesz itt a közigazgatás dolgozóinak, hogy 12 órakor egy kis állófogadást rendez majd a Képviselő Testület elnöke férfiként, ahol én, mint nő, részt veszek , egy kicsit elbeszélgetünk élvezzük egymás társaságát és hamarabb haza fogunk menni, tehát nem fogunk 3-ig dolgozni, ami nem jelenti azt, hogy én megintcsak nem fogok tovább maradni, mint ahogy eddig szinte minden nap, megállás nélkül.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 74
Tegnapi: 80
Heti: 154
Havi: 1 044
Össz.: 484 576

Látogatottság növelés
Oldal: Zenta polgármesterének lenni szolgálat-interjú Zenta polgármesterével, Sirkova Anikóval
EUGEN - © 2008 - 2024 - eugen.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »