EUGEN

A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona

Orbán Viktor az új miniszterelnök, megalakult az új kormány


A Fidesz elnöke másodszor alakitott kormányt
Szombaton 2010. május 29-én, megalakult az új kormány Orbán Viktor vezetésével. A miniszterelnök és miniszterei letették esküjüket, a kormányprogramot elfogadta a parlament.

Az elmúlt héten a parlamenti bizottságok meghallgatták és támogatták a miniszterjelölteket, így szombaton Sólyom László köztársasági elnök kinevezte az új minisztereket, akik esküjüket letették. Ezzel megalakult az új kormány, hiszen Orbán Viktort már délelőtt megválasztották kormányfőnek. A miniszterek névsora régóta ismert: Pintér Sándor áll a belügyi tárca élén, Navracsics Tibor igazságügyi és közigazgatási miniszter, Matolcsy György a nemzetgazdaságért, Fazekas Sándor a vidékfejlesztésért, Réthelyi Miklós a nemzet erőforrásaiért (kultúra, oktatás, egészségügy) felel. A kormány tagja Martonyi János (a külügy vezetőjeként) és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesként. Hende Csaba a honvédelmi minisztériumot irányítja majd - méghozzá rögtön szombattól kezdve, biztonsági okokból -, Fellegi Tamás pedig a nemzeti fejlesztési tárca élére kerül.

modellezok18.jpg

Semjén Zsolt a Kossuth téren a magyarság egyesítéséről

Minden magyar megkaphatja a magyar állampolgárságot, akinek az ősei a történelmi Magyarországról származnak, és valamilyen szinten beszéli a magyar nyelvet - mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, aki a magyar nemzet egyesítéséről beszélt. Szerinte nincs A és B kategóriájú magyar állampolgárság, nem csonkított jogot adnak a határon túli magyaroknak. Kettős állampolgárságról szólva - többek között - elmondta: ha Szerbiának lehet, akkor lehet nekünk is, ha Romániának lehet, akkor lehet nekünk is.

Semjén hozzátette: volt olyan, mint Gyurcsány Ferenc és két tettestársa, akik nem átallottak a magyarság ellen szavazni. Szerinte a saját pártjuktól is megvetetten, a gyurcsányizmus a történelem szemétdombjára került.

Kossuth tér: Schmitt Pál beszél

Az Országgyűlés elnöke a Kossuth téren kezdett beszélni, az ott lévő tömeg előtt. A nemzet terének nevezte a Kossuth teret. "Mától véglegesen visszafoglaltuk a Kossuth teret, amikor újra kezünkbe vehetjük a nemzet sorsát" - mondta a házelnök. A kordon eltűnése azt szimbolizálja, hogy van az erőszaknál magasabb törvény, a szabadság és a demokrácia törvénye - fogalmazott. Végül a nemzet háza nevében köszöntötte az összegyűlteket, és szép ünnepet kívánt Magyarországnak.


Orbán Viktor a magyar miniszterelnök

Az Országgyűlésnek egy hete benyújtott Nemzeti Együttműködés Programja című országgyűlési határozatról összesen tíz órában vitáztak a képviselők a héten. A dokumentum rögzíti, hogy az elmúlt nyolc év kudarcaira, gazdasági és társadalmi versenyképesség hanyatlását előidéző kormányzati politikájára a Fidesz kormányzati válasza a joguralomra, a kiszámíthatóságra, az elszámoltathatóságra, a felelősségre, az írott jogszabályok és az íratlan erkölcsi parancsok mindenkori tiszteletben tartására, a felelősségteljes politizálásra és az emberek iránt érzett felelősségtudatra épül.

modellezok18.jpg

A kijelölt miniszterelnök válaszolt a bírálatokra

Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök a kormányprogram parlamenti vitájában elhangzottakra reagálva kifejtette: akik vitatkoztak azzal, hogy áprilisban a szavazófülkékben forradalom zajlott le, azt mondják, demokráciában nem lehetséges olyan forradalom, amely nem a demokrácia megdöntésére irányul. Egy demokráciában lehetséges mély, átható és tartós változás, amely alapjaiban változtatja meg az életet - mondta, majd hozzátette: egy demokráciában a forradalom csak alkotmányos lehet.

A kormányprogramot az abból hiányzó konkrét intézkedések, számok, eszközök miatt ért kritikákra válaszolva azt kijelentette: akik azt kérték, hogy konkrétumokról beszéljen, valójában azt javasolták, most folytassák le a következő négy év legfontosabb vitáit. Mint mondta, ő másként gondolkozik: először egyezzenek meg a legfontosabb célokban, azokat lépésről lépésre közelítsék meg, majd a parlamentben vitassák meg, erre lesz is mód.

A kijelölt kormányfő szerint, ha a kormányzó párt nemcsak nagynak, hanem erősnek is látszik, az azért van, mert sok, nagyon sok, több millió ember vállán áll. Úgy fogalmazott: „sok millió magyar ember vállán állunk, akiket munkánkkal szerényen és alázattal kell szolgálnunk".

Kiemelte, a vitában az adott számára bizakodásra okot, hogy minden frakció talált a kormányprogram valamit, amit támogatni tud. A vita most lezárul, és mostantól a munka élvez elsőbbséget - jelentette ki.

A Ház egy szavazással döntött a programról és a kormányfő megválasztásáról. A képviselők közül 261-en igennel, 107-en nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt. Igennel szavazott 225 fideszes, 36 KDNP-s képviselő, nemmel voksolt 54 szocialista, 40 jobbikos és 13 LMP-s képviselő. A szavazástól 18 képviselő maradt távol.

modellezok18.jpg

Orbán Viktor felesküdött

A kormányfő ezt követően a történelmi zászlók előtt letette esküjét, majd a képviselők elénekelték a Himnuszt. Az esküokmány aláírása után Orbán Viktornak gratuláltak a parlamenti pártok elnökei, illetve frakcióvezetői, ezután az új kormányfő a páholyba ment, ahol Sólyom László köztársasági elnökkel is kezet fogott.

Az ülésen jelen volt az államfő mellett Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Baka András, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és felesége, az új miniszterelnök családja, Bajnai Gordon volt miniszterelnök, korábbi kormányfők, házelnökök és miniszterek, közméltóságok, a történelmi egyházak vezetői, a határon túli magyar szervezetek képviselői, a hazai kisebbségek szervezeteinek képviselői, a diplomáciai képviselet tagjai, valamint az Európai Parlament magyar képviselői.

Sólyom László kinevezte a minisztereket

 Délután  a Sándor-palotában Sólyom László köztársasági elnök átadta az új kormány minisztereinek a kinevezési okmányokat. Az államfő belügyminiszterré nevezte ki Pintér Sándort, honvédelmi miniszterré Hende Csabát, közigazgatási és igazságügyi miniszterré Navracsics Tibort, külügyminiszterré Martonyi Jánost, nemzetgazdasági miniszterré Matolcsy Györgyöt, nemzeti erőforrás miniszterré Réthelyi Miklóst, nemzeti fejlesztési miniszterré Fellegi Tamást, vidékfejlesztési miniszterré Fazekas Sándort és tárca nélküli miniszterré Semjén Zsoltot.Az ünnepélyes aktussal megalakult az új, a rendszerváltoztratás utáni kilencedik kormány.

A kinevezés elején a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt, a végén a Szózatot. Miután Orbán Viktor egyenként gratulált a frissen kinevezett minisztereknek, a köztársasági elnök és a miniszterelnök részvételével csoportkép készült az új kormány tagjairól.


A kormánytagok vezetői tapasztalata

A miniszterek kinevezése idejére két órányi szünetet tartott az országgyűlés, majd a frissen felesküdött kormányfő a parlamentben bemutatta új kabinetét.

Olyan kormánytagokra van szüksége az országnak, akik meg tudnak felelni egy új politikai-gazdasági rendszer megalapítása által támasztott követelményeknek, megfelelő kvalitásokkal rendelkeznek, megfelelő jártasságot szereztek, tapasztalt emberek, vezetők, és készen állnak arra, hogy politikai vezetőként viselkedjenek, vagyis döntéseket hozzanak, és a döntéseikért vállalják a felelősséget - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.    Hozzáfűzte: ezért nem a hagyományos ágazati rendben szervezték meg a leendő magyar kormány munkáját, hanem a politikai vezetés logikája és a leendő politikai vezetők személyes felelősségének elve mentén. A minisztereket ezután egyenként is bemutatta a kormányfő. Az új kormány miniszterei esküt tettek, majd ellátták kézjegyükkel az esküokmányt.


 ÉLETRAJZ

modellezok18.jpg

Orbán Viktor 1963. május 31-én született Székesfehérvárott.

Édesapja mezőgazdasági üzemmérnök, édesanyja gyógypedagógus, logopédus. 1981-ben érettségizett szülővárosában, a Teleki Blanka Gimnázium angol tagozatán. Tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, a jogi diplomát 1987-ben szerezte meg. 1983-ban egyik alapító tagja volt a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumnak (mai nevén: Bibó István Szakkollégiumnak), 1984-ben pedig több társával együtt létrehozták a szakkollégium társadalomelméleti folyóiratát, a Századvéget.

Az egyetem befejezése után szociológus gyakornokként néhány hónapot a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, majd 1988 áprilisától tagja lett a Soros Alapítvány által támogatott Közép-Európa Kutatócsoportnak. 1989 őszétől az Alapítvány ösztöndíjával az oxfordi Pembroke College-ban az angol liberális politikai filozófia történetét tanulmányozta. Ösztöndíját az országgyűlési választások közeledtével, 1990 januárjában félbeszakította.

1988 márciusában többedmagával megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz), amelynek nevét 1995 áprilisában Fidesz - Magyar Polgári Pártra, 2003-ban Fidesz - Magyar Polgári Szövetségre változtatták. 1988 márciusától fél éven át a Fidesz egyik szóvivője, majd 1988 októberétől egy évig, és 1990-93-ban is a szervezet országos választmányának tagja volt.

1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársai ravatalánál, a Hősök terén elmondott beszéde nyomán - amelyben szabad választásokat és a szovjet csapatok kivonását követelte - országosan ismert politikussá vált. 1989 nyarán a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjában képviselte pártját.

1990 óta országgyűlési képviselő, 1990-93-ban pártja parlamenti frakciójának vezetője, az 1994-es választások utáni ciklusban az Országgyűlés európai integrációs ügyek bizottságának elnöke volt.

1993 áprilisában - a szervezeti szabályzat megváltoztatása után - megválasztották a Fiatal Demokraták Szövetsége elnökének. 1992-2000 között a Liberális Internacionálé alelnöke, 1993 januárjától a szervezet végrehajtó bizottságának tagja volt.

1998-ban a választásokat pártja, a Fidesz - Magyar Polgári Párt nyerte meg. 1998. július 8. és 2002. május 27. között ő vezette a Fidesz-FKGP-MDF koalíciós kormányt.

A 2000. januári Fidesz-kongresszus szétválasztotta a pártelnöki és a miniszterelnöki posztot, s így a párt vezetését Kövér László vette át. A 2002-es parlamenti választások után országgyűlési képviselőként dolgozott. 2003 óta ismét ő a párt elnöke.

2001 végétől a Demokratikus Közép Internacionálé (CDI), 2002-től az Európai Néppárt alelnöke.

A 2010. évi választásokon a Fidesz-KDNP közös lista kétharmados többséget szerzett a parlamentben, s ezután Sólyom László államfő az Országgyűlés alakuló ülésén őt javasolta miniszterelnöknek. 2010. május 29-én az Országgyűlés miniszterelnökké választotta.


Forrás: (MTI,HVG, DUNA TELEVIZIÓ, FIDESZ.HU)


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 80
Heti: 91
Havi: 981
Össz.: 484 513

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán Viktor az új miniszterelnök, megalakult az új kormány
EUGEN - © 2008 - 2024 - eugen.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »