EUGEN

A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona

Varjú Márta (Magyar Szó,2010.06.02.)

Nyugodt lélekkel távozik

Dr. Korhecz Tamás: Az idő mondja meg, mennyiben sikerült megváltoztatni az országot


Tegnap hivatalosan is bejelentette lemondását tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségekért felelős titkári tisztségéről dr. Korhecz Tamás. A távozás melletti okokat számba véve, a következőket nyilatkozta lapunknak:

modellezok18.jpg

(Foto: EUGEN lap)

- Atipikus okai vannak a lemondásomnak. Szerbiában nem volt még példa rá, hogy valaki megválik egy magas állami tisztségtől úgy, hogy erre senki se kéri. Vagy oly módon, hogy ne veszítette volna el a politikai pártnak a bizalmát, amelyik jelölte, nem áll konfliktusban a pártelnökkel.

Egészségügyi okai sincsenek lemondásomnak, sőt nincs másik állami tisztség, ami miatt a tisztséghalmozásról lehetne szólni, és nem is készülök diplomáciai szolgálatra.

A harmadik megbízatási időmet azzal vállaltam el, hogy befejezem mindazokat a folyamatokat, amelyekbe rengeteg erőt, energiát és munkát öltem az elmúlt kilenc esztendő során. Vajdaság új statútumára, a hatásköri törvényre és a nemzeti tanácsokról szóló törvényre gondoltam. Ezek mind függőben voltak akkor. Most, hogy elfogadták valamennyit, megszülettek a végrehajtási jogszabályok, úgy gondolom, hogy egy folyamat kikerekedett. Mindig olyan ambíció fűtött, hogy valamit változtassak a jogrendszeren, hogy Vajdaság autonómiája olyan legyen, amely szolgálja a polgárok érdekeit és kielégíti igényeiket. Azon fáradoztam, hogy minél jobban kialakítsuk és megvalósítsuk a nemzeti közösségek egyenjogúságát és a békés egymás mellett élést, ebbe beleadtam minden tudásomat, többet ennél nem tudok tenni.

A közvélemény összefüggésbe hozhatja a nemzetitanács-választásokkal az Ön lemondását, miután Ön a Magyar Összefogás listavezetője?

- Rosszul teszik, akik így gondolják. Döntésemet akkor hoztam meg, amikor még nem is voltak kiírva a nemzetitanács-választások, amikor még nem létezett Magyar Összefogás lista. Semmi köze ennek a lemondásomhoz, és a választási versengéshez. Több olyan kormánytag is van, aki nemhogy részt vesz a választásokon, hanem aktuális elnöke is az adott nemzeti tanácsnak.

A Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségének betöltése ütközik netán más tisztséggel?

- Nem vagyok a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, nem biztos, hogy az leszek, erről a vajdasági magyar polgárok fognak dönteni, és a megszületendő nemzeti tanácsnak a tagjai. Az elnöki tisztség egyébként nincs semmilyen összetűzésben a vajdasági kormányban való részvétellel, nemcsak a korrupció-ellenes ügynökségről szóló törvény rendelkezései biztosítanak erről, hanem az is, hogy a különböző nemzeti tanácsok elnökei számára, akik a tartományi kormányban is tisztséget töltenek be, a korrupció-ellenes ügynökség semmilyen kifogást nem emelt a tisztséghalmozásra vonatkozólag.

Az elmúlt tíz év alatt kifejtett munkássága során mire a legbüszkébb?

- Rengeteg sikerélményben volt részem, de az eredményről majd az idő mond véleményt, vajon mennyire sikerült megváltoztatni az országot, a társadalmat. Annyit mondhatok, hogy büszke vagyok rá, hogy tíz év alatt sikerült létrehozni olyan közigazgatási szervet, amely európai viszonylatban is a leghatékonyabbak közé tartozik, Szerbiában pedig azon néhány közigazgatás közé, amelyekben fel sem merül a korrupció gyanúja. Magas adminisztratív kapacitással rendelkezünk, magas a professzionalista hozzáállás mutatója. Minden munkatársamnak szeretném kifejezni őszinte hálámat és megbecsülésemet, hogy részt vettek ebben a folyamatban és sikerült kimagasló eredményt elérni az intézményrendszer építésében. Tíz évvel ezelőtt tisztességes emberként léptem be ebbe a márványpalotába, és tíz év után ugyanúgy távozom: tíz év munka után bárkinek nyíltan és őszintén a szemébe nézhetek.

Kiben látja az utódját?

- Olyan valakiben, aki jól ismeri a titkárság munkáját, szakmailag felkészült, hogy továbbvigye az elért eredményeket, van ambíciója, és feddhetetlen erkölcsileg és tisztesség tekintetében. Ha rajtam múlik, s ezt javasoltam a kormányelnöknek és Pásztor elnök úrnak is, akkor Deli Andor magiszter lenne a legalkalmasabb arra, hogy betöltse ezt a tisztséget. Erről természetesen a kormánykoalíció és a képviselőház fog dönteni.

Hogyan képzeli el a továbbiakat?

- A tudomány irányában gondolkodom, eddig is egyetemi tanárként dolgoztam, több egyetemen is. Vannak lemaradásaim. Szeretném megírni a tankönyveket az egyetemi jegyzetek alapján, tudományos írásokat készülök publikálni.

Mi az, amire keserűséggel emlékezik vissza?

- Nincs bennem keserűség, nyugodt lélekkel távozom. Voltak józanodások, illúzióvesztés az elmúlt tíz évben, amikor a tankönyvekből szerzett ismeretek a gyakorlatban másként mutatkoztak meg, de nem ért olyan csalódás, bántalom, megaláztatás, ami miatt keserűség maradt volna meg bennem.


Urbán Gábor

A nagy célok érdekében, fontos az összefogás !


A Hét Nap élőújság rendezvényén bemutatkoztak a Magyar Összefogás lista jelöltjei. Június 6-án ismét sorsdöntő választás előtt áll a vajdasági magyarság. A magyar kultúrát, oktatást, tájékoztatást érintő kérdésekben fognak dönteni.

Kormányos Katona Gyöngyi bevezetőjében a következőkről szólt: -A vajdasági magyarság legfőbb képviselő testülete, a Magyar Nemzeti Tanács. Még 2009-ben 130 ezer ember nyilvánitotta ki akaratát, közvetlen választással, hogy közvetlenül kiván élni jogával, vállalva a közösséghez tartozást. Hisszük és valljuk, hogy mit tudjuk eldönteni , hogy számunkra mi a jó. Mit és hol tanuljon gyermekünk az iskolában. Milyen oktatási rendszerre van szükségünk. Hogyan tervezzük a művelődési életünket, hogyan őrizzük meg kultúrális hagyatékunkat, milyen tömegtájékoztatási eszközökre van szükségünk és hogyan kell érvényesiteni nyelvünk egyenrangúságát a hivatalokban. Listán szereplő jelöltek nemzeti elkötelezettségből, összefogással megvalósitható célokat fogalmaztak meg, és a közösség egészét érintő egyébb kérdésekben sem maradtak némán.

A vendégek soraiban Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke, Korhetz Tamás, tartományi jogalkotási titkár, Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, a 7Nap főszerkesztője, ifj.Dévavári Zoltán, a VMSZ alelnöke, mr.Hajnal Jenő a VMMI igazgatója, Tóth Livia, Bánáti újság szerkesztője, Szabó Attila fotóriporter, Laczkó Ildikó példányszám felelős, valamint sokan mások a vendégek és az újság irói, munkatársai közül..

Dudás Károly a következőkről nyilatkozott:

- Jelen pillanatban itt, Zentán a hatodik élőújságot tartjuk, majd dél-bánátban, a legszorongatottabb helyzetben élő közösségünk otthonában, Hertelendifalván a hetediket.

Felmerül a kérdés a 7Nap miért vágta sutba a tájékoztatásban ismert alapelveket , hogy a sajtó legyen teljes mértékben pártatlan, független, elemelkedve a durva tényektől, másoktól higgadtan mérlegelje a tényeket és erről tudósitsa az olvasóit...Abban a helyzetben, amelyben élünk, a kisebbségi sajtónak, mint a szinháznak is, a kisebbségben alakuló oktatásnak plusz feladatai is vannak. Természetesen, hogy hitelesen , az igazság mentén köteles tájékoztatni a sajtó , ugyan akkor kisebbségi helyzetben ez nem elegendő. Úgy tartjuk, meg kell tenni mindent , annak érdekében , hogy ez a közösség, mely igen szorongatott helyzetben volt hosszú ideig, elkezdjen emelkedni. Ebben az emelkedésben úgy itéltük meg, hogy a politika, politikusok, civil szféra , egyház , a művelődési szféra elkötelezettjei mellett kutya kötelessége a sajtónak is, hogy ott legyen , segitsen épiteni ezt a közösséget. Sokan kérdezhetnék honnan veszi a bátorságot a 7Nap, hogy valamely lista mellé áll, kampányol, melyik listát erősiti, hiszen ha pártatlan, elfogulatlan és független, akkor nyilvánvalóan egyformán kellene támogatnia minden listát. Alapjaiban igy van,de lényegében nincs igy..mert mindenki tudja, nem egyformák ezek a listák. Az a kötelessége egy föszerkesztőnek, hogy tudja megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. Történelmi egyházaink is csatlakoztak ehhez, az összefogáshoz, püspökeink vannak a listáinkon, Fogjunk össze és alakitsuk közösségünk sorsát. De nemcsak azért jöttünk ide, hogy kampányoljunk, hanem ,hogy ismertessük a 7Napot és vásároljuk, olvassuk. Érdekessége a 7Nap-nak, hogy valamikor három is volt belőle. A Milosevics-i rendszer megtette azt, hogy az egykor hatvanezres példányszámú lapot tönkretegye , szinte semmiből épitettük újra, és ha vásárlója van, esélyünk van arra, hogy fennmaradjon továbbra, ezért most megalándékozzuk olvasóinkat is.

modellezok18.jpg

Egeresi Sándornak mondataiban, arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi a vajdasági magyarság legfontosabb kérdése, hogyan biztositani önmagunkat? - Ezt a közösséget, hogy itt maradjon, és megmaradjon. A tét viszont óriási. És ismerve az embereket, akik annakidején a törvényt készitették elő, köztük volt Dr.Korhetz Tamás, Dr Várady Tibor-akik szerint is, ez a törvény a legeurópaibb törvények egyike Szerbiában. Ezzel is az európai értékrendet képviseljük, mely a vajdasági magyarságnak a megmaradását szolgálja. Tőlünk függ, hogyan fogunk élni ezzel a lehetőséggel, hiszen az MNT a vajdasági magyarság parlamentje. Most, június 6-án választások vannak nemcsak a vajdasági magyarság, hanem több vajdaságban élő kisebbség körében. Nagyon komoly feladatnak kell felfognunk. Vannak kisérletek arra, hogy ne adjonak akkora fontosságot ennek a parlamentnek a megalakulásához és működéséhez de minthogy létezik egy törvény, ez szabályoza,melyek azok a hatáskörök amellyel ez a parlament foglalkozni fog önazonosságunk megőrzése szemszögéből. A mi listánk úgy érzem a legeredményesebb kampányt folytatja, azzal a céllal, hogy mi nem pocskondiázunk senkit, nem kérdőjelezzük meg a többi pártok létjogosultságát, több párti magyar nemzeti tanácsot akartunk mi is.

A felszóllalások végén, maga a listavezető, Dr.Korhetz Tamás  is elmondta véleményét:

- Sokadszorra választunk már ilyen olyan okokból, a magyar kultúrális autonómia legfőbb testületét, országos önkormányzatunkat június 6-án. Ilyen jellegű választás megrendezésére, most kerül először sor. Ezt nem az utcáról fújta be a szél, hanem egy kemény, következetes, politikai érvényesitési folyamat eredményeként fogunk olyan nemzeti tanácsot választani, mely valós jogositványokkal, hatáskörökkel, beleszólási jogokkal fog rendelkezni az államhatalom szervezetében.

A többi listákkal csak az a probléma, hogy az igazság becsülete felviveződik..röpül a sár, a szitok...relativizálódnak a tények. Viszont nekünk van egy célunk, amit el kell érnünk.

Nem fogom a konkurenseket sem sározni, sem mocskolni, sem olyat tenni , aminek nincs semmi köze a magyar nezeti tanácshoz és annak törvényes hatásköreihez, akár mi is lesz ennek az ára. Tiz éve vagyok a tartományban. E tiz év alatt  több millió dinárt utaltam ki támogatásként , elosztottam pályázati pénzeket, de a gyanú árnyéka sem merült fel, hogy akár egyetlen egy dinár is odatapadt volna a kezemhez. Számomra mindennél fontosabb a tisztesség és becsület. Nem szeretnénk igérgetni az embereknek semmi olyat, amit hallani szeretnének és amiről tudjuk, hogy nem igaz, vagy semmi köze ehhez, -mellébeszélés. Azért szeretnénk, ha támogatnának minket, mert a Magyar Összefogásban hiteles emberek vannak, valódi összefogás és mert jó érzéssel támogathatják azt a programot, ami köré az összefogás létrejött. A Magyar Összefogás egy őszinte, hiteles és nagyon széleskörű összefogás. Ebben az összefogásban a legnagyobb és mindeddig a legsikeresebb , legeredményesebb magyar politikai párt amely megnyert minden választást az elmúlt tizenöt évben, az összefogás érdekében átlépte a saját árnyékát. Lemondott ezen a listán a többségről. A jelöltek többségéről és a befutók többségéről is. Azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács kérdése egy olyan nemzeti ügy , ami magasabb rendű, fontosabb, mint az, hogy a VMSZ-nek lesz e többsége és hány képviselője lesz az MNT-ben. Felajánlott mindenkinek, aki a nemzeti oldalon tevékenykedik, helyet ebben az összefogásban, mert a nagy célok érdekében fontos az összefogás. Deák Ferenc a magyar haza bölcse azt mondta egyszer.."csakis azt veszithetjük el igazán, amiről mi, magunk mondunk le. Kérek mindenkit, hogy ne mondon le saját jövőjéről, esélyeiről.

modellezok18.jpg

A Hét Nap élőújságán Domány Zoltán, Szabó Zsófia és Boros Nándor összeállitásában alkalmi műsort hallhatott a közönség, majd Tóth Livia és Laczkó Ilikó segitségével, kihúzták a kalapbba bedolbált helyjegymásolatok egyikét-másikát, és igy értékes nyereményekhez juttatták a kedves odalátogatókat- Ezek pedig pólók, kalendárium illetőleg újság előfizetés és karikatúra volt.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 80
Heti: 142
Havi: 1 032
Össz.: 484 564

Látogatottság növelés
Oldal: Dr.Korhetz Tamás tartományi jogalkotási titkár lemondott tisztségéről
EUGEN - © 2008 - 2024 - eugen.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »