EUGEN

A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona


grb_sente2new.jpg


ZENTA ÜNNEPELT


2009. szeptember 11-én, a Községi Képviselő Testület diszülésén városunk hat  prominens képviselőjét tüntették ki.

Ők: Ćuić Persida-nyugalmazott német szakos gimnáziumi tanárnő, Mezei Erzsébet-nyug.rajzpedagógus, ft.Nagy József a zentai Caritas segélyszolgálat "mindenese", Kormányos Ákos fiatal gimnazista-feltaláló, Perényi György életrajziró és a "Locator"-környezetvédő egylet nevében, Szepesi Zoltán.

Az alábbiakban ezek méltatása következik.

dijak.jpg

GRAD JE PRAZNIČIO


11.septembra 2009-te godine na svečanoj sednici Opštinskog sabora, naš grad dodarivao šest prominentnih zastupnika, naših sugrađanina.

Oni su: Persida Ćuić-profesorka nemačkog jezika u penziji, Eržebet Mezei-likovni pedagog u penziji, velečasni Jožef Nađ zastupnik "Caritas"pomoćnog udruženja, Akoš Kormanjoš-mladi talentovani gimnazijalac-pronalazač, Đerđ Perenji životopisac i u ime "Locator" udruženja Zoltan Sepeši.

Možete čitati niže navodenje istih .


Persida Ćuić

Profesija prosvetnog radnika, predstavlja odgovoran i plemenit posao. Pregaoci ovoga počesto nedovoljno uvažavanoga posla, naime, obavezno moraju najpre-ukoliko pretenduju da budu uspešni u istom-da svu ljubav, svo svoje znanje i umeće prenesu na njihove učenike.


Svojim iskustvom i visokim moralom prosvetni radnici isto tako trebaju da čuvaju i ugled nastavničkog kolektiva i škole u kojoj rade, a isto tako oni moraju da budu i ljudi velikoga srca, u kojem obavezno mora biti mesta za sve učenike probleme, za blagonaklonu pomoć, za dobronameran savet i nesebičnu podršku.


Vaspitni radnici, konačno, moraju da vaspitavaju generacije učenika da vole ono dobro, da poštuju ljudske vrednosti, da postanu i ostanu vredni i humani, jer jedino od tog i takvog vaspitanja zavisi sudbina pojedinca i celog društva.


Najveće priznanje za svoj predani rad pedagozi dobijaju od svojih učenika, koji ih-ako su bili uspešni u njemu-poštuju i cene kao dobre i za ugled služeće ljude.


I upravo sve ove osobine, krase našu istaknutu profesoricu nemačkog jezika i književnosti Persidu Ćuić, koja je tokom niza godina, počev od sada već nepojamno davne 1963. godine, predano u našoj sredini širila kulturna dostignuća, koja čine kičmu evropske kulture, edukovala nebrojne generacije učenika i predano vaspitavala pokoljenja da istraju u zahtevnom naporu usvajanja novih znanja koja su jedina kadra da od njih načine dostojne baštinike civilizacijskog zaveštanja.


Upravo zbog toga i imamo osobitu čast i zadovoljstvo što smo u prilici da joj ovim simboličkim gestom u ime svih Senćana odamo priznanje za njen predani i dubokim humanizmom nadahnuti rad kojim nas je tokom niza godina štedro darivala.

cuic_persida.jpg


Aki pedagógusi pályára lép, nemes és felelősségteljes feladatot vállalt. Ha sikeres akar lenni ebben az oly kevéssé elismert szakmában, minden szeretetét és tudását át kell adnia a diákoknak. Tapasztalatával, magas erkölcsiségével egyaránt őriznie kell a tantestület és az iskola tekintélyét de ugyanakkor nyitottnak kell lennie a gyerekek problémái iránt, segitségre és jó szándékú tanács nyújtására készen. Éppen ezek a tulajdonságok jellemzik Ćuić Persida neves német nyelv és irodalom tanárt , aki 1963-tól kezdődően az európai műveltség gerincét képező kultúra terjesztője volt városunkban. 1977 és 1999 között öt tanitványa a legelőkelőbb helyeken végzett a szövetségi és köztársasági német nyelvi versenyeken. Önzetlen munkáját többizben elismerték az idegennyelvi egyesületek szövetségében. Vajdaság Autonóm Tartomány legrangosabb elismerését is elnyerte az oktatás terén , és ide sorolhatjuk a köztársasági oktatási minisztérium elismerő oklevelét is. Ćuić Persida egyúttal a gimnáziumok 3. és 4. osztályai számára szánt német tankönyvek szerzője valamint nemzetközi német nyelvű vizsgáztatói képesitéssel is rendelkezik. Mindezen érdemek alapján külön megtiszteltetés számunkra , hogy Zenta polgárai nevében , szimbolikus gesztusként ezt az elismerést átadhatjuk. Gratulálunk, tanárnő !


Mezei Eržebet

Malobrojni su takvi umetnici, pedagozi i na delo podsticajnom, inspirišućom aurom obdareni pojedinci koji u podjednakoj meri izazivaju oduševljenje kod svojih učenika, priznanje kod svojih kolega i uvažavanje od strane stručne i kritički orijentisane javnosti.

Pa ipak, takvi pojedinci koji neprekidno kreiraju nove oblasti sopstvene umetničke ekspresije, koji stvaraju nužne preduslove za samoostvarenje kako samih sebe tako i nebrojenih drugih posvećenika tog tananog i nedokučivog, no u čoveku ipak prisutnog i njega samog nadrastajućeg suštastva nazvanog likovna umetnost, koji svojim vaspitnim radom, štedrim pružanjem pomoći svojim kolegama i pružanjem preko potrebne spoznaje onim brojnim, samorodnim delatnicima te zahtevne vokacije stvaraju tokom niza godina originalna, inspirativna, edukujuća i oplemenjujuća dela ipak postoje i deluju ovde, među nama. Onako potiho, istrajno, dosledno i nezahtevno., Gotovo neprimetno.


A upravo u red takvih umetnika, ubraja se i naša ovogodišnja dobitnica najprestižnije nagrade grada ente-gospođa Eržebet Mezei, koja je počev od davne 1971. neprekidno sa nama u ovom gradu, uz nas i z anas, čineći jednu od onih signifikantnih, determinišućih ličnosti senćanskog umetničkog života koje su svojim osebujnim stvaralaštvom očuvale slavne umetničke tradicije ovoga grada, vaspitale nove generacije umetnika, svojom delatnom praksom unapredile recepciju umetničkih dela u našoj sredini i doprinele očuvanju one samo u Senti opstojeće pitoreskne magije, ovekovečene u srcu dragim, oku prijatnim i misao podstičućim likovno-umetičkim ostvarenjima punim one tipične, senćanski intimističke treperave i u isti mah smirene naracije.


Skupština opštine Senta stoga dodelom nagrade Pro Urbe gospođi Eržebet Mezei želi da makar i sa zakašnjenjem zahvali toj doslednoj i primerenoj pedagoškoj i umetničkoj duhovnosti i istrajnosti, da oda priznanje jednoj originalnoj i samorodnoj, u našoj sredini postojano tvorećoj osobi, koja nas je svojom kreativnom ingenioznošću darivala, nadahnjivala i slavu ove sredine unapređivala kroz toliko dugi niz godina.

mezei_erzsi.jpg


Remek pedagógus és kivételes tehetségű képzőművész. Egy a kevesek közül , akiért diákjai rajonganak, aki a gyámoltalanabb gyermekkel is el tudja hitetni, hogy tehetség rejlik suta mozdulataiban éshogy ujjbegyében ott bújik meg az alkotás igénye és öröme. A zentai diákok képzőművészeti alkotó műhelyének létrehozója ahol gondosan kiválasztott munkatársaival kerámia készitésre, nemezelésre, népdalra tanitják őket vagy grafikai műhelyt szervez a részükre. Tanitványai országos vagy nemzetközi hirnévre tesznek szert , sok -sok rangos dijal térnek haza s öregbitik Zenta város hirnevét. Pedagógusművész és művészpadagógus , aki számára az alkotás ragyogásában feloldódik a tér és az idő, mindkettő átlépi az iskolai és tanitási óra , a munka és az otthon határait amin nyugállományba vonulása ténye sem változtat. Kivételes tehetsége, természet-és emberszeretete igazi példa értékvesztett és értékeket menteni próbáló korunkban.

Mezei Erzsébet rajztanár, festő és grafikusművész , illusztrátor, lemez-és könyvboritó tervező Székelykevén született és a bukovinai székelyek sajátos hagyományvilágában , környezetében nőtt fel. 1971-óta Zentán él és tanit és a város művészeti életének meghatározó, alakitó személyisége, aki észrevétlenül izlést és minőséget , hagyománytiszteletet és időszerű modernséget örökit ránk, aki tanári életútját és művészetét egész életmódjával , magatartásával hitelesiti. Összetett képi világában felismerhetők szülőfalujához és a városunkhoz kapcsolódó motivumok,  a székely-gyökerek és az Alföld képzőművészeti hagyománya valamint napjaink újszerűsége. Első bemutatkozó kiállitása 1991-ben Újvidéken volt. Ugyanebben az évben Kecskeméten, a Katona József képzőművészeti pályázaton három pályamunkája a Lakitelek Alapitvány különdiját nyerte el. Azóta több mint 30 önálló és több mint félszáz csoportos tárlaton láthatta alkotásait a művészetkedvelő közönség határon innen és túl. 1996-ban Tag-dijat majd 1999-ben Fórum Képzőművészeti Dij-at kapott. A zentai Művésztelep állandó résztvevője , megújitója, a Művésztelep grafikai műhelyének egyik alapitója, vezetője , kiállitásainak közreműködője , társszervezője és rendezője. A sajátosan letisztult, rendkivül kifelyező jelképrendszerén áttűnő emberséget életének minden egyes gesztusait sugározza, ami mi sem bizonyit jobban mint a gyermekekkel eltöltött négy évtizednyi alkotó , teremtő együttlét. Az egyik méltatója szerint,:képeinek rejtett, belső központ felé gravitáló fölépitése , a mélytüzű szinek biztosan kezelt foltjai, tömbjei , a kéz gyúrását , szövését magán viselő tépett vagy pontos térű de mindig vigyázva elhelyezett karcos rajzolatai , az összehajló nagyobb rajzolatokká áthangolódó figurák mind-mind magukon hordozzák a magasrendű női teremtőerő szellemiségét, otthonos világát".

A zentai Képviselő Testület Pro urbe dijával ezt a követendő és példás pedagógusi és művészi szellemiséget és otthonosságot szeretné megköszönni neki.


CARITAS

Deus Caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet. Tako glasi originalni tekst sadržan u Prvoj sabornoj poslanici sv.Apostola Jovana Bogoslova, koji u prevodu glasi: Bog je ljubav i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. Ove reči, koje već više od dva milenijuma predstavljaju onaj zavetni obol koji nam je dat kao iskušenje naše savesti i dokaz čistote naših srca mnogi su, nažalost zaboravili.


To uistinu jeste na žalost,  jer pomoć potrebitom predstavlja onaj najplemenitiji ljudski zadatak. Reč „plemenit" uistinu jeste divna reč, ali nju, na žalost, više ne čujemo tako često, pošto smo u našem efemernostima prezasićenom i na ljudski saosećaj odviklom svetu zaboravili na one zavetne primere koji su nam pruženi. Jer ne zaboravimo, drevna istorija čovekova jeste istorija plemenitosti. Kada je Bog prizborio Čoveku rekavši mu „Daću ti šta god zaišteš" svi koji nešto tražiše od njega zatražili behu samo ono plemenito:


Abraham reče: „ Pomozi mi da te sledim."


Mojsije reče:" Pomozi mi da oslobodim narod tvoj."


Estera reče:" Pomozi mi da spasem narod ovaj."


Solomon reče:"Daj mi mudrost da upravljam narodom tvojim."


Isaija reče:" Daj mi čiste usne da širim reč tvoju."


Petar reče:"Pomozi mi da nahranim ovčice tvoje."


A Isus reče:" Pomozi mi da im pokažem ljubav tvoju."


Da, -plemeniti ljudi ispunjeni ljubavlju spram bližnjeg čine samo plemenita dela. Oni pomažu potrebitima, daju utehu žalostivima, šalju darove siromašnima, krepe srca slomljenima, pružaju utočište nezbrinutima, zaceljuju boli bolnicima i okrepu iscrpljenima.


Zato ovom prilikom i dajemo naše dužno priznanje onim brižnim dušama okupljenim počev od novembra 1992. u plebaniji Svete Tereze koji su spoznavši istinu da svaka duša čovečja zaslužuje dobrotu, da dobrota da bi bila stvarna potrebuje umni plan i koji su osetivši poriv dobrote i spoznavši plan ustali i rekli „Učinimo elima našim pomoć potrebitoj braći našoj."


Upravo zato mi im danas i dodeljujemo ovo priznanje.

nagy_jozsi.jpg


Zenta köségben több civil szervezet is tevékenykedik, ezek közül az idén egyet emeltek ki.

- Segiteni a rászorulókon a legnemesebb emberi feladat. Ez a tevékeny felebaráti szeretet a kereszténység legalapvetőbb jellemzője. A hittel biró és élő emberek talán érzékenyebbek a környezetükben tapasztalt negativ társadalmi és szociális változásokra. Ezért is vállalják szinte feladatszerűen a rászorulók megsegitését. A zentai kis-Szent Teréz Plébánia szeretetszolgálata , a Caritas, a kilencvenes évek elején alakult meg azzal a céllal, hogy segitsen az elesetteken, a bajbajutottakon. A helyi Caritas szervezetének egyik legfontosabb ténykedése a népi konyha működtetése, melyet a helyi önkormányzat inditott el még 1992 novemberében.  A szeretetszolgálat önkénteseinek segitségével napi 500 adag egytál-étel készül a rászorulóknak. Néhány évvel ez előtt Nagy József atya jóvoltából létrejött a zentai Idősek és Magányosok Napköziotthona, mely igen sokat segit az otthon látogatóinak lelki egyensúlyuk visszaszerzésében , fizikai állapotuk javitásában. A Caritas helyi szervezetének teendői közé tartozik még a betegek látogatása, az Együtt a Gyermekekért ajándékgyűjtő akció,  a tej és kenyér akció, a ruhaakció, a humanitárius gyógyszerellátás valamint a tolókocsi, járóka és betegágy-kölcsönzés. A zentai Caritas Katholikus Segélyszervezet munkatársai emberfeletti munkát végeznek, felkarolva a rászorultak sokaságát, vállalva az ezzel járó fáradságot és lemondást.

Községünk hálás e nemes segitségnyújtásért , kitartást és további sikereket kivánunk a szervezetben tevékenykedőknek !


Kormanjoš Akoš

Ostvariti nešto trajno u mladosti predstavlja mogućnost jedino ukoliko jedna takva, mlada osoba predstavlja jedinstvo talenta, inovativnosti i imaginacije.


No ono što je takođe potrebno za jedan mlad, a produktivan i konstruktivan duh jeste postojanje izvesne mladalaštvu svojstvene sumnjičavosti, nepoverenja, nespremnosti za obožavanje onoga što je već poznato, već spremnosti da se to poznato preispituje, da se podvrgava proveri i prekompovanju zarad stvaranja nečeg novog, neznanog, neotkrivenog i neistraženog.


I upravo jednu takvu osobu imamo u našem mladom laureatu novoustanovljene nagrade grada Juventus pro Urbe, koja ima nameru da nagradi i oda društveno priznanje onim mladim ljudima koji su postigli neosporne stvaralačke rezultate blagodareći tim i takvim kvalitetima.


Predočivši najbolji naučni rad na XVIII Naučno-inovacionom takmičenju za mlade talente, te osvojivši nagradu Saveza inovatora Republike Mađarske, ovogodišnji laureat ove nagrade, Akoš Kormanjoš, je potvrdio da u njemu obitava onaj neumorni stvaralački duh koji je oduvek predstavljao cenjeni ljudski kvalitet u ovoj našoj ka boljitku i napretku vazda stremećoj zajednici, te se toga nadamo da će mu ona predstavljati podsticaj za još intenzivnije napore učinjene u cilju afirmacije kreativne naučne misli i zajednice iz koje je potekao.

kormanyos_akos.jpg


Zenta községben, az idén először nyújtjuk át a Iuventus Pro urbe dijat egy fiatal gimnazistának.

-Fiatalként maradandót alkotni csak a tehetség , ötlet és merész elképzelések ötvözéséből lehet. Kormányos Ákos, a Boyai Tehetséggondozó Gimnázium diákja nemcsak megpróbálta de be is bizonyitotta, hogy a fiatalok mernek és tudnak alkotni. A XVIII. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató Verseny erős mezőnyében, Kormányos Ákos, a legjobb pályamunkát átnyújtó, határon túli pályázónak járó , a Magyar Innovációs Szövetség által odaitélt különdijat kapta meg. Ugyanakkor nemcsak itt bizonyitott. Különböző tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepelt. Többek közöt a GENIUS diákversenyen és konferencián , 2005-ben és 2009-ben első dijal jutalmazták. Eredményeinek köszönhetően a Magyar Fiatal Tudósok Társasága tagjává vált. Ez az elmúlt 18 évben rajta kivül csupán két déélvidéki fiatalnak sikerült. Zenta község Képviselő testülete a Fiatalok Alkotótevékenységéért alapitású dijal éppen a tehetséges fiatalok eredményeit és alkotókedvét kivánta jutalmazni, amikor ezt az elismerést megalapitotta. Talán a legjobbkor, hiszen ilyen eredmények láttán a kezdeti megbecsülés arra sarkalja a dijazottat, hogy további kiemelkedő eredményeket érjen el és öregbitse nemcsak iskolája de szülővárosa hirnevét is.

Gratulálunk Ákosnak !


Perenji Đerđ


Retke su one knjige,  koje jednostavnom ali neodoljivom snagom specifično doživljenog života mogu da dočaraju političke, ekonomske, socijalne i kulturne fenomene koji su transformisali celu jednu agrarnu, socijalno strogo stratifikovanu, kruto reglamentiranu, moralističku i zatvorenu regiju u industrijsku, urbanu, liberalizovanu i spram novuma otvorenu sredinu.


Ukoliko je pak jedno takvo delo načinjeno od strane osobe koja se svog spisateljsko-ispovednog posla latila u devedesetoj godini svoga života, tada jedno takvo delo ne predstavlja samo vrednu deskriptivnu socijalnu studiju, već i svojevrsnu potvrdu neuništivosti ljudskog optimizma, pouzdanja, potvrdu nespremnosti za uzmak pred izazovima neumitno prolazećeg vremena i svih njemu prirođenih pošasti.


Stoga zarad te iskrene, otvorene, vitalistički ustrojene, inherentno humane ljudske volje, zbog te konstruktivne i inspirativne hrabrosti koja svojim primerom pruža rasterećenje i daje nadu mnogima i našoj sredini, mi i odlikujemo danas gospodina Perenjija, želeći mu još mnogo inspirativnih i plodotvornih leta, uz nadu da će nas i nadalje činiti radim da bez obzira na prirodom data ograničenja pokušamo da prevladamo životne nedaće i očuvamo u sebi najdragoceniji imetak ljudi ovoga podneblja-našu veru u to da bez obzira na okolnosti moramo biti i ostati čovekom.

perenyi_gyorgy1.jpg


Polgármesteri köszönőlevélben részesült Perényi György.

- 2008 októberében rendhagyó könyvbemutató vendége volt a városi könyvtárban a zentai születésű , ma Budaörsön élő Perényi György, aki önéletrajzát mutatta be Zentától a Törökugratóig cimmel. Perényi György 1917-ben született a zenatai tanyavilágban egy szegény sorsú család negyedik gyermekeként. Sorsában mindaz tükröződik, amely a történelem hullámverései következtében, az ország határain kivül kisebbségbe került magyarságnak át kellett élnie az elmúlt kilenc évtizedben. Perényi György nem irói ambicióktól vezérelve kezdte el könyvét irni. Majd kilencven esztendős volt, amikor a körülötte és a vele történt dolgok arra késztették , hogy leirja az élete során megélt történelmet. Kötetében megelevenednek a történések, melyek hűen tükrözik vissza jellemét és tetteit. Sorsa, tüneményes élni akarása , alkotókedve, bátorsága és még ki tudja, mi minden segitette abban , hogy életkorát meghazuttolva , fiatalos lendülettel meg tudja valósitani élete fő művét. Perényi György élete alkonyán is emelt fővel hirdeti hitvallását: minden körülmények között megmaradni embernek. A polgármesteri köszönőlevél méltó elismerése e humánus törekvéseknek s kivánunk még Gyuri - bácsinak sok -sok erőt, egészséget a további történetek megirásához !


LOCATOR

Nikada nemojmo sumnjati u to da mala grupa promišljenih, umnih i rešenih građana može da promeni svet. Oni su jedina stvar koja je jedina uistinu svet i menjala.


Ove reči slavne naučnice Margaret Mid možda ponajbolje oslikavaju istinsku veličinu i zasluge koje po naš grad ima udruženje sa 22 aktivna člana i više destina pomagača, a koje u našem okruženju deluje od 2005. godine.


Neumorno delujući na planu očuvanja i unapređenja naše životne okoline, ovo udruženje je svojim akcijama animiralo srca i umove hiljada ljudi, iniciravši i sprovevši temeljitu zaštitu našim sopstvenim nemarom i nebrigom ugrožene sredine, osobenog i neponovljivog lokalnog eko-sistema i biodiveryiteta senćanske regije.


Stoga ekološkom udruženju „Lokator" i svim njegovim članovima ovim putem odajemo našu dužnu zahvalnost za delotvorno i svrsishodno dovođenje ekološke problematike u fokus lokalne javnosti, za prepoznavanje i uspešno saniranje već postojećih simptoma destruktivne ljudske aktivnosti, kao i zarad delatne promene svetonazora kod lokalne populacije bez obzira na uzrast, blagodareći kojima će grad Senta zasigurno ostati ono prijatno, spokojno i sigurno mesto za miran život.

lokator_szepesi_zoli.jpg


Polgármesteri köszönőlevélben részesült a LOCATOR városi és környezetvédő egyesület.

A LOCATOR városi és környezetvédő egyesület 2005-től tevékenykedik városunk tisztasága érdekében. Az egyesületnek 22 aktiv tagja és 10 állandó segitője serénykedik egy- egy akcióban, mely nemcsak a hulladák összegyűjtésére terjedt ki hanem az egészségre igen káros parlagfű irtására is. Már az első évben önkéntes munkaakcióik során több mint 1 tonna papirt és fémhulladékot gyűjtöttek össze. A Népkert megvédése és hulladékmentessége érdekében pillepalackok gyűjtését is kezdeményezték. Mind e mellett az általános iskola diakjait is bevonták egy egy akciójukba, melyekben közel 2500 tanuló és több szülő is részt vett. Sorolhatnánk még a plakátok, graffitik eltávolitását és még sok közhasznű intézmény környékének rendbetételét is. A LOCATOR város-,és környezetvédő egyesület valóban pótolhatatlan feladatot lát el városunk és környezetünk tisztasága érdekében, azzal a nemes céllal, hogy amikor kilépünk az utcára, jó érzéssel és elégedett körbepillantással nyugtázzuk-mégiscsak szép ez a város ! Gratulálunk nekik és további sikereket kivánunk !
rotation_of_img_2010.jpg


rotation_of_img_2375.jpg


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 80
Heti: 135
Havi: 1 025
Össz.: 484 557

Látogatottság növelés
Oldal: Zentai Csata 312. évf. dijazottjai szövegben és képekben/ Nagrađeni Senćani povodom praznika grada
EUGEN - © 2008 - 2024 - eugen.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »